take me back

made me laugh
Take me way, way, way back, way back
To when, when I understood
When I understood the light, when I understood the light–Van Morrisson